top of page

OM FORENINGEN

IKYA Foreningen er en uavhengig og nøytral organisasjon, for og med aktive utøvere av IKYA. Studenter ved IKYA Academy kan tegne studentmedlemskap i IKYA Foreningen.

IKYA er en alternativ behandlingsmetode. Metoden er universell og trosnøytral. IKYA tilrettelegger for selv-helbredelse. Metoden styrker kommunikasjonen mellom kropp-sinn-bevissthet-miljø. Behandlingen skjer på mottakerens egne premisser.

 

MEDLEMMER

IKYA Foreningen er for alle utøvere som har gjennomført en IKYA-utdanning. Dette innebærer at utøveren som et minimum må ha gjennomført IKYA grunnutdannelse, praksisår og avlagt endelig eksamen i alle fagfelt.

Studenter ved IKYA Academy kan tegne studentmedlemskap. Studentmedlemmer inviteres til årsmøtet. Studenter har uttalelsesrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer med ordinært medlemskap kan markedsføre seg som medlemmer av IKYA Foreningen. Medlemmene har etter nærmere fastsatte retningslinjer, og godkjenning fra IKYA Academy, anledning til å benytte IKYA-logoen i sin markedsføring.

FORMÅL
IKYA Foreningen har som sitt formål å tilrettelegge for ekspansjon av IKYA som metode, og å assistere medlemmene i praktisering og utvikling av sin virksomhet som IKYA-utøvere.

IKYA Foreningen anbefaler sine medlemmer retningslinjer og ordninger som gir forretningsmessig ryddighet og sikrer en høy etisk og faglig standard.

IKYA Foreningen er en interesseorganisasjon for IKYA-utøvere. IKYA Foreningen er medlemmenes kontaktpunkt i etiske spørsmål. Spørsmål knyttet til faglig standard og oppdatering, er et anliggende for IKYA Academy. Akademiet er ansvarlig for metoden, for IKYA-utøvernes faglige standard og utøvernes re-sertifisering.

IKYA Foreningen representerer IKYA-utøvere i dialog med andre natur-terapeutiske organisasjoner og forbund, i spørsmål knyttet til samarbeid og felles tilrettelegging for utøverne.

IKYA Foreningen er kontaktledd for IKYA-utøvere dialog med norske myndigheter og organisasjoner, og tilrettelegging for de krav som til enhver tid stilles til utøvere av naturmedisin og

alternative behandlingsmetoder.

SABORG

IKYA Foreningen utvikler og anbefaler våre medlemmer retningslinjer og ordninger som sikrer en høy faglig og etisk standard. IKYA Foreningen er medlem av SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner). 

bottom of page