top of page

MEDLEMSSKAP

IKYA Foreningen har fire medlemskategorier:

AKTIVT

MEDLEM

De med bestått grunnutdanning, praksisår og avlagt endelig eksamen fra IKYA Academy of Vibrational Medicine. Forsikret.

STUDENT

MEDLEM

Studenter under utdanning ved IKYA Academy of Vibrational Medicine. Forsikret.

UTLANDS

MEDLEM

De med bestått grunnutdanning, praksisår og avlagt endelig eksamen fra IKYA Academy of Vibrational Medicine, som bor i utlandet. Ikke forsikret.

STØTTE

MEDLEM

De med bestått grunnutdanning, praksisår og avlagt endelig eksamen fra IKYA Academy of Vibrational Medicine, men som ikke praktiserer metoden aktivt. Ikke forsikret.

OM Å VÆRE MEDLEM

I alle kategorier vil du oppleve å tilhøre et levende IKYA-miljø, med tilgang til all nyttig og interessant informasjon i IKYA Foreningen. Som medlem kan du drøfte faglige spørsmål  i arrangementer. Du er også med på det viktige arbeidet med å støtte utviklingen av vårt fagmiljø. IKYA Foreningen arrangerer faglige oppdateringer i samarbeid med IKYA Academy of Vibrational Medicine og workshops.

LITT OM SØKEPROSSESSEN:

Styret avgjør om søknaden innvilges. Søknader blir behandlet fortløpende. Når søknaden er godkjent vil du bli registrert som medlem og få et medlemsnummer. Du vil få tilsendt et velkomstbrev, og faktura for medlemskap. IKYA Practitioners, IKYA Master Practitioners og IKYA Studentmedlemsskap får dessuten forsikringsbevis. Når du har blitt medlem kan du også lage deg en brukerkonto på ikyaforeningen.no og få tilgang til medlemssidene og appen Gnist. Videre årlig fakturering skjer først i mars måned, mens forsikringsbevis sendes ut i april/mai. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

AKTIVT MEDLEM

Pris for medlemskap kr 2400,- pr år.

AKTIVT MEDLEM er for deg som praktiserer som IKYA Practitioner i egen virksomhet.
 

 • Du må innfri foreningens krav til Profesjonell Faglig Oppdatering(PFO) og kan bruke tittelen ”IKYA Practitioner MIF eller IKYA Master Practitioner MIF” samt foreningens logo.
   

 • Alle som praktiserer i egen virksomhet skal ha ansvarsforsikring. Foreningen tilbyr en meget gunstig kollektiv forsikring gjennom Gjensidige.
   

 • Du forplikter deg til å følge foreningens etiske prinsipper, og vi har en etablert klageordning i vårt Faglig Etiske Råd (FER).
   

 • IKYA Practitioner MIF og IKYA Master Practitioner MIF kan registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund og slik oppnå MVA-fritak.
   

 • Du er valgbar til foreningens styre og utvalg og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.
   

 • Du kan markedsføre deg på vår hjemmeside, ikyaforeningen.no
   

 • IKYA Foreningen har utarbeidet flyer for individuell behandling og flyer for Space Clearing som du kan bruke i din markedsføring.

STUDENT MEDLEM

Pris for medlemskap 

kr. 1100,- pr. år. 

STUDENT MEDLEM passer for deg som er under utdanning innen IKYA metoden.
 

 • Du er forsikret gjennom IKYA Foreningen
   

 • Du kan bruke tittelen IKYA Student.
   

 • Foreningen har mye nyttig informasjon til deg som skal starte egen bedrift og bli kyndig i alt som tilhører det å være IKYA Practitioner.
   

 • Det kan også være hensiktsmessig å etablere seg i et fagmiljø før utdanningen er ferdig.
   

 • Du er ikke valgbar til styret og utvalg
   

 • Du har talerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.

UTLANDS MEDLEM

Pris for medlemskap kr. 1800,- pr. år. 

MEDLEM UTLAND passer for deg som praktiserer IKYA metoden i utlandet.
 

 • Du må innfri foreningens krav til Profesjonell Faglig Oppdatering(PFO) og kan bruke tittelen ”IKYA Practitioner MIF eller IKYA Master Practitioner MIF” samt foreningens logo.
   

 • Du forplikter deg til å følge foreningens etiske prinsipper, og vi har en etablert klageordning i vårt Faglig Etiske Råd (FER).
   

 • Du er ikke forsikret gjennom IKYA Foreningen
   

 • Du er valgbar til foreningens styre og utvalg og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.
   

 • Du kan markedsføre deg på vår hjemmeside, ikyaforeningen.no
   

 • IKYA Foreningen har utarbeidet flyer for individuell behandling og flyer for Space Clearing som du kan bruke i din markedsføring.

STØTTEMEDLEM

Pris for medlemskap kr. 1800,- pr. år. 

STØTTEMEDLEM  passer for IKYA Practitioner-utdannede som ikke praktiserer i egen virksomhet, og som ikke fyller foreningens krav om PFO.
 

 • Du er ikke forsikret i IKYA Foreningen og er ikke omfattet av foreningens klageordning.
   

 • Du er ikke valgbar til styret og utvalg
   

 • Du har talerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.

aktivt medlem
Student medlem
Utlandsmedlem
støttemedlem
bottom of page