top of page

VELKOMMEN

IKYA Foreningen er en organisasjon for og med aktive utøvere av IKYA metoden.

DETTE GJØR EN
IKYA PRACTITIONER

IKYA Practitioners er utdannet til å arbeide med bevissthet og livsutfoldelser, gjennom å bearbeide og synliggjøre de bakenforliggende prosessene. Dine livsarenaer blir belyst slik at du kan oppleve et større overblikk og forstå hvordan du kan navigere bedre i eget liv. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre. Kontakt din lokale IKYA Practitioner for råd og hjelp.

Metoden jobber med individets bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. Terapeuten kartlegger mønstre, sykluser og livsutfoldelser. Man kan oppleve en større innsikt, sammenheng og flyt.

HJEM & OMRÅDER

IKYA Space Cearing er en metode for å balansere og justere hjem, arbeidslokaler og uteområder. IKYA Space Clearing kan skape et nøytralt og understøttende område som kan gi rom for alt som er der. 

BEDRIFTER

IKYA Space Clearing på arbeidsplassen kan bidra til å få ting opp til overflaten slik at en lettere kan ta tak i det som eventuelt måtte stå i veien. Det kan hjelpe en å vippe seg videre, både individuellt og kollektivt. 

INDIVID

OM FORENINGEN

IKYA Foreningen er en frittstående forening for IKYA Practitioners både i Norge og andre europeiske land. Dette innebærer at utøveren som minimum har gjennomført IKYA grunnutdannelse ved IKYA Academy of Vibrational Medicine, inkludert 14 måneder yrkeserfaring og har bestått eksamen på alle fagfelt, samt resertifisering hvert 2. år. I tillegg er IKYA Foreningen en forening for studenter under utdannelse. 

 

IKYA Foreningen har som sitt formål å legge til rette for medlemmene i praktisering og utvikling av sin virksomhet og være et informasjonsforum for alle som er interesserte i metoden. Foreningen motiverer sine medlemmer til videre studier, faglig utvikling og samarbeid.

 

IKYA Foreningen utvikler og anbefaler våre medlemmer retningslinjer og ordninger som sikrer en høy faglig og etisk standard. IKYA Foreningen er medlem av SABORG (sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner). 

contact

KONTAKT OSS

IKYA FORENINGEN

OSLO NORGE

info@ikyaforeningen.no

Tel: 450 25 500

Success! Message received.

bottom of page