VELKOMMEN

IKYA Foreningen er en organisasjon, for og med aktive utøvere av IKYA metoden.

DETTE GJØR EN
IKYA PRACTITIONER

IKYA Practitioners er utdannet til å arbeide med bevissthet og livsutfoldelser, gjennom å bearbeide og synliggjøre de bakenforliggende prosessene. Dine livsarenaer blir belyst slik at du kan oppleve et større overblikk og forstå hvordan du kan navigere bedre i eget liv. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre. Kontakt din lokale IKYA Practitioner for råd og hjelp.

Metoden jobber med individets bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. Terapeuten kartlegger mønstre, sykluser og livsutfoldelser. Man kan oppleve en større innsikt, sammenheng og flyt.

HJEM & OMRÅDER

IKYA Space Cearing er en metode for å balansere og justere hjem, arbeidslokaler og uteområder. IKYA Space Clearing kan skape et nøytralt og understøttende område som kan gi rom for alt som er der. 

BEDRIFTER

IKYA Space Clearing på arbeidsplassen kan bidra til å få ting opp til overflaten slik at en lettere kan ta tak i det som eventuelt måtte stå i veien. Det kan hjelpe en å vippe seg videre, både individuellt og kollektivt. 

INDIVID

 

© 2016 IKYA Foreningen

Personvern